در تلگرام همراه "دنیل تیسو" باشید

دنیل تیسو، برند لوکس پوشاک آقایان

برند لوکس پوشاک آقایان

چه لباسی برای چه رنگ پوستی مناسب است ؟

چه لباسی برای چه رنگ پوستی مناسب است ؟

حتما تابه حال این موضوع را از نزدیک تجربه کرده اید که لباسی را که یک نفر پوشیده و بسیار جذاب و منطقی به نظر می رسد شخصی با همان مشخصات اندامی استفاده کرده ولی از لحاظ دیداری یک ناهمگونی…